พงไพร ผีป่า นางไม้

พงไพร ผีป่า นางไม้

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระนารายณ์สี่กร เนื้อดินเผา กรุลานทุ่งเศรษฐี พบร่วมกับพระซุ้มกอ เมืองกำแพงเพชร

    ประวัติศาสตร์เมืองกำแพง อุดมด้วยศิลปะและวัฒนธรรม มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สืบเนื่องถึงการค้นพบพระพิมพ์ต่างๆ และปฏิมากรรมสำริด เทวรูปพระอิศวรหรือพระศิวะ มหาเทพองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู ที่เคยประดิษฐานร่วมกับพระนารายณ์และเทวสตรี ในเทวสถานทางทิศตะวันออกของเมืองกำแพงเพชร(โบราณ)

   การค้นพบจารึกอักษรโบราณที่ฐานเทวรูปพระอิศวร สรุปใจความสำคัญว่า 
  "เมื่อมหาศักราช ๑๔๓๒ (พ.ศ.๒๐๕๓) เจ้าพระยาศรีธรรมมาโศกราช ได้ประดิษฐานรูปพระอิศวรนี้ ไว้ให้ปกป้องคุ้มครองเหล่ามนุษย์และสัตว์ในเมืองกำแพงเพชร  การปฏิสังขรวัดวาอารามต่างๆ ทั้งในเมืองและนอกเมือง การขุดลอกคลองแม่ไตรบางพ้อและคลองส่งน้ำจากเมืองกำแพงเพชรถึงเมืองบางพาน การกระทำทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จมหาบพิตรพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์"

   การค้นพบปฏิมากรรมสำริด เทวรูปพระอิศวรนี้พบเพียงชิ้นเดียวในประเทศไทย อายุประมาณกว่า ๕๐๐ ปี เป็นปฏิมากรรมชิ้นเยี่ยมและชิ้นใหญ่ สมบูรณ์ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะ แสดงถึงความก้าวหน้าด้านการช่างโลหะในสมัยโบราณ ปัจจุบันตั้งประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมืองกำแพงเพชร

พระนารายณ์สี่กร ลานทุ่งเศรษฐี เมืองกำแพงเพชร (เนื้อดินเผา)


    
   พระเนื้อดินเผา พระนารายณ์สี่กร ปางประทับยืนในกรอบซุ้มประตู พุทธศิลป์ แบบเขมรบายน มีฐานบัวรองรับ พบเห็นน้อยมาก ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก พบร่วมกับพระพิมพ์ต่างๆในลานทุ่งเศรษฐีแห่งเมืองกำแพงเพชร
   พระพิมพ์เนื้อดินเมืองกำแพงเพชร เช่นพระซุ้มกอ พระปางลีลาต่างๆ ส่วนใหญ่ที่พบเห็นมา มักจะปรากฏคราบปูนหมักเกาะติดมาด้วย เมื่อใช้น้ำเปล่าทำความสะอาด แปรงปัด คราบปูนก็ร่อนหลุดง่ายๆ


ร.ต.อ.อภิชาติ ปัดภัย
รอง สวป.สภ.เมืองตาก
apichatimm@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น