พงไพร ผีป่า นางไม้

พงไพร ผีป่า นางไม้

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ทริปจากพื้นราบสู่หุบเขา แบ่งปันไออุ่น ...โรงเรียนบ้านอิวิโจ ม.8 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตอนที่ 1 ...เก็บภาพในเส้นทาง เก็บเกี่ยวสายน้ำตก"น้ำตกแม่ระเมิง"

    โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อยู่ในเขตติดต่อระหว่างอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    หมู่บ้านอิวิโจ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สูง ที่มีระยะทางห่างไกลจากตัวอำเภอ (อำเภอท่าสองยาง) มากที่สุด 
     จำนวนคุณครูมีทั้งหมด 5 คน โดยมีนายสงคร กระจ่างโชติกิตติ (ครูนุ) ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครู  สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 061-3059872
    จำนวนนักเรียน ณ เวลานี้ ปลายปี พ.ศ.2562  มีจำนวน 83 คน รวมตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ป.6

    ทางไปหมู่บ้านอิวิโจ ในยามปกติ ไปได้ 3 ทาง คือ...ทางขึ้น ทางลงและทางโค้ง ในยามฤดูฝน เพิ่มเส้นทางไปอีก 1 เส้นทาง คือ..ทางหล่ม...นี้คือเสน่ห์แห่งป่าขุนเขาและหุบห้วย

"น้ำตกแม่ระเมิง" เขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

     ทริปการเดินทางครั้งนี้ เป็นทริปกิจกรรมต่อเนื่องตามโครงการ "แบ่งปันไออุ่น จากเมืองสู่ป่า - ครั้งที่ 5" รวมพลคนเดินทางจากคณะน้องๆนักศึกษา คณะนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก และการรวมกลุ่มจิตอาสา ผู้ใจบุญที่กล้าจะฝ่าฟันเส้นทางท่ามกลางหมู่ขุนเขา..จากต่างจังหวัด...โดยการนำทีมและการประสานงานของ...อาจารย์แดน แห่งวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก เพื่อบริจาคและร่วมกิจกรรมจิตอาสาในหลายกิจกรรม
   จุดหมายของการเดินทางครั้งนี้ อยู่ที่...หมู่บ้านอิวิโจ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางจากตัวเมืองตาก - อิวิโจ ประมาณ 250 กิโลเมตร กับรถขับเคลื่อน 2 ล้อ ร่วมทีม จำนวน 3 คัน
   ออกเดินทางแต่เช้าตรู่ จากตัวเมืองตาก ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยนัดรวมพลกันที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.อำเภอแม่ระมาด
  จุดแรก....แวะหาเสบียงเพิ่มเติมที่ตลาดมูเซอแห่งใหม่

บรรยากาศยามเช้า กับทะเลหมอกในเส้นทาง ตาก - แม่สอด และสิงห์รถบรรทุก



จุดรวมพลจุดแรก สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. เขตอำเภอแม่ระมาด






    ตรวจเช็คจำนวนครบแล้ว ก็เริ่มเดินทางสู่ที่หมาย หมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยงในหุบเขา "หมู่บ้านอิวิโจ"




ป้ายบอกระยะทาง อำเภอท่าสองยาง (ตาก)  อำเภอแม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)

บ้านห้วยปลากอง











    จุดนัดรวมพลจุดที่ 2 แยกบ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทางเข้า "อุทยานแห่งชาติแม่เมย"  (อีก 11 กิโลเมตร) ....หมู่บ้าน "แม่ระเมิง" ระยะทางอีกประมาณ 35 กิโลเมตร




    ทำธุระส่วนตัวกันเสร็จแล้ว ... มุ่งหน้าต่อยังที่หมายต่อไป จุด..ซึ่งจะแวะพักรับประทานอาหารมื้อเที่ยง.....หมู่บ้านแม่ระเมิง











    ผ่านที่ทำการ อุทยานแห่งชาติแม่เมย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ระยะทางจาก กรุงเทพมหานคร 632 กิโลเมตร) 



แวะชมทัศนียภาพ "ม่อนครูบาใส"












เก็บเกี่ยวสายน้ำริมทาง "น้ำตกแม่ระเมิง" เขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย










































ไป..ม่อนกิ่วลม ระยะทางอีก 5 กิโลเมตร




นักเดินทางเข้าป่าและเล่าเรื่อง
apichatimm@gmail.com