พงไพร ผีป่า นางไม้

พงไพร ผีป่า นางไม้

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ทริปจากพื้นราบสู่หุบเขา แบ่งปันไออุ่น ...โรงเรียนบ้านอิวิโจ ม.8 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตอนที่ 3 ...เส้นทางจากหมู่บ้านเกร๊ะคี..สู่..."หมู่บ้านอิวิโจ" หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

เส้นทางสู่หมู่บ้านอิวิโจ ไปได้ 3 ทาง....ทางขึ้น ทางโค้งและทางลง



     จากทางขึ้นในหมู่บ้านแรก หมู่บ้านต่อประเด (กิ่งไม้ขาว) ตั้งอยู่ในตำบลพื้นที่แม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปสู่หมู่บ้านที่สอง บ้านวะหย่าโก

หมู่บ้านต่อประเด (กิ่งไม้ขาว)

   ในเส้นทางไปหมู่บ้านเกร๊ะคี บ้านเลโพเด บ้านวะหย่าโจ บ้านทีซะหน่อ...บ้านอิวิโจ...สามารตัดออกสู่บ้านสบโขง ข้ามลำห้วย ออกสู่อุทยานแห่งชาติแม่เงา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน




กับเส้นทางที่ต้องลัดเลาะไปตามภูมิประเทศ สลับทางปูนในบางช่วง




  ป่า....ข้าวโพด



     
สู่หมู่บ้านที่ 2 เกร๊ะคี...ตั้งอยู่ในตำบลพื้นที่แม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ป่าบางส่วนยังคงไม้ใหญ่ไว้ให้คนได้พึ่งพิง ยามต้องการอากาศบริสุทธิ์


วัดป่าเกร๊ะคี









 ขึ้นสะพานเหล็ก 4 สะพาน ก่อนถึงหมู่บ้านอิวิโจ













    สถานีบริการสาธารณธะสุขชุมชน บ้านเกร๊ะคี ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


เดินทางสู่หมู่บ้านต่อไป บ้านวะหย่าโจ




นักเดินทางเข้าป่าและเล่าเรื่อง
apichatimm@gmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น