พงไพร ผีป่า นางไม้

พงไพร ผีป่า นางไม้

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ไหว้สา พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

    ทริปนี้ได้กลับมาเยือนอีกครั้ง...ถิ่นเมืองกำแพงเพชรหรือเมืองชากังราวในอดีต จึงตั้งใจที่จะมากราบไหว้พระบรมธาตุหรือวัดพระบรมธาตุนครชุม พระอารามหลวง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

แวะให้อาหารปลาแม่น้ำ ริมฝั่งแม่น้ำปิง
ช่วงแม่น้ำปิง เวิ้งนี้กว้างใหญ่มาก

กราบไหว้พระและร่วมทำบุญกับ "วัดเสด็จ" สถานที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ให้อาหารปลาร่วมทำบุญบูชา "พระกำแพงสามขา" กับทางวัด

    จากวัดเสด็จมุ่งหน้าต่อไปตามถนนสายหลักข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปยังเขตตำบลนครชุม เพื่อที่จะไปไหว้พระบรมธาตุ สายตาก็ต้องสะดุดอยู่กับป้ายวัดข้างทางแห่งหนึ่ง "วัดซุ้มกอ" ทำให้ต้องหยุดรถขอชมวัดในตำนาน ต้นกำเนิด "พระเครื่องซุ้มกอ" กับวลีจากรุพระอันโด่งดัง "มึงมีกูไว้ไม่จน" วัดซุ้มกอตั้งอยู่บริเวณตรงกันข้ามกับสถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร บริเวณเขตที่เรียกว่าทุ่งเศรษฐี "พระเครื่องซุ้มกอ" เลื่องลือเป็นที่โด่งดัง ทำให้ผมรู้จักชื่อเมืองกำแพงเพชรและปราถนาที่จะได้มากราบไหว้สักครั้งหนึ่ง 
   
 "วัดซุ้มกอ" ...วัดในตำนานพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร 
  
                   "วัดซุ้มกอ" ...กับส่วนฐานของพระเจดีย์ที่ยังคงเหลือให้ผมได้เห็น ได้สัมผัสเรื่องราว วัดอันเป็นตำนานแห่งพระเครื่อง....ช่างน่าเสียดายกับการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา

    จากวัดซุ้มกอ กลับรถข้ามฟากมุ่งหนุ้าต่อไปยังสถานที่ตั้งวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
                          
                                    "วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง"


ถนน..เส้นทางเข้าวัด..มองเห็นพรบรมธาตุตั้งสูงตระหง่าน โดดเด่นในท่ามกลาง


    กับเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆ แสงแดดแผดกล้า ร้อนมากๆ จึงต้องรีบเก็บภาพท่ามกลางสภาพอากาศอันร้อนแรง

"พระบรมธาตุ"


เก็บภาพหลายๆมุม กับความใหญ่โตของพระบรมธาตุ
พระพุทธไสยาสน์..ภายในบริเวณวัด

พระประจำวันเกิด

องค์พระจำลองให้ประชาชนกราบไหว้ปิดทอง

พระบรมธาตุจำลอง

"หอคัมภีร์โบราณ" ระฆังดังกังวานไกล


 ส่วนยอดพระธาตุ

ตู้ไปรษณีย์ส่งบุญ ทำบุญแบบเก๋ๆครับ

ร้อนนัก..ใช้บริการร้านค้าสวัสดิการตนับ

ช้างน้อย...เสี่ยงทาย


     ปิดท้าย...เชิญเที่ยวต่อที่ช่องเย็น....อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เขตอำเภอปางศิลาทอง (ผ่านบ้านคลองลาน) กำแพงเพชร

โดย..คนเล่าเรื่องผ่านกองไฟ