พงไพร ผีป่า นางไม้

พงไพร ผีป่า นางไม้

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทริปจากพื้นราบสู่หุบเขา ข้ามสายน้ำเมย ...หมู่บ้านเคาะทีโคะ - ม่อนคลุย - น้ำตกกลูทอทีลอซู (เย่ดะโก่) รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ ตอนที่ ๑ ....หมู่บ้านในหุบเขา "เคาะทีโคะ"

     ช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  กับการเดินทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพตลอดเส้นทางแห่งความมุ่งมั่น เพื่อการดำเนินโครงการ "ไออุ่นจากเมือง สู่ป่า" โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะอาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก กลุ่มนักวิชาชีพด้านกฎหมาย กลุ่มชาวบ้าน คณะผู้ร่วมบริจาค คณะผู้ร่วมสนับสนุนและขนอุปกรณ์สิ่งของเพื่อใช้ในโครงการ.....ที่หมาย..หมู่บ้านในหุบเขา พื้นที่ห่างไกลโอกาส เขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


"ม่อนคลุย ๓ บรรยากาศ"
วันที่ ๑ ของทริปการเดินทาง

ทางเข้า....หมู่บ้านเคาะทีโคะ


"น้ำตกกลูทอ กลูทอทีลอซู (เย่ดะโก่)" รัฐกะเหรี่ยง เมียนมาร์


     จากเส้นทางในพื้นราบ จากตัวเมืองสู่ภูดอยที่แวดล้อมไปด้วยสภาพของผืนป่าและขุนเขา(ม่อนดอย) จุดหมายของการเดินทางอยู่ที่ "หมู่บ้านเคาะทีโคะ" หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาลึกของทิวเขาถนนธงชัยฝั่งตะวันออก  เขตพื้นที่ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งมีระยะห่างจากตัวเมืองตาก ประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร  อันเป็นที่ตั้งของ "โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ"  จุดหมายแห่งแรกของการเดินทางในครั้งนี้

"โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ"


   ออกเดินทางจากตัวเมืองตากช่วงเช้าตรู่ ผ่านอำเภอแม่สอด นัดรวมพลกันอีกที ที่เขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อจะไปสู่ที่หมาย "หมู่บ้านเคาะทีโคะ" ซึ่งคงเหลืออยู่อีกประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร


"เส้นทาง"

   เดินทางกันต่อ....ผ่าน "โรงเรียนท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม" โดดเด่นสวยงาม

   ระยะทางจากตัวอำเภอเมืองตาก ประมาณ ๒๔๐ กิโลเมตร ผ่านอำเภอท่าสองยางในช่วงทางขึ้นม่อนดอยทูเลมาประมาณ ๑ กิโเมตร เป็นทางโค้งชัน จุดพักชมเส้นทาง สามารถมองเห็นม่อนดอยทูเลและโรงเรียนท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาทีชอแม  ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่บนม่อนดอยกั้นระหว่าง..ดอยม่อนคลุย กับถนนในเส้นทางหลักสู่เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน


    โรงเรียนท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาทีชอแม ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 


มุมมองจาก...ดอยม่อนคลุย

   จุตตรวจเช็คจำนวนอีกครั้ง ทางขึ้น...ม่อนคลุย เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ จำนวน


ทางขึ้นช่วงแรก เป็นทางปูนลาดชัน

สลับทางดินแดง ฝุ่นดอยในบางช่วง

     หมู่บ้านแรก หมู่บ้านแห่งเดียวในเส้นทางผ่าน  "หมู่บ้านบอมะ (ปอเคลอะเด)" ของชนเผ่ากะเหรี่ยง  โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านพักแบบกินและนอนในบ้านของเจ้าบ้าน แบบหลังเดียวกัน หรือที่เรียกว่าบ้านพักแบบ Home Stay  ซึ่งตอนนี้กำลังมีการสร้างบ้านพักไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกหลายหลัง


บ้านบอมะ (ปอเคลอะเด) หมู่ที่ ๕ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด (บอมะ)


ไปต่อ.....ยังที่หมาย หมู่บ้านเคาะทีโคะ    จุดหมายแรก มุ่งสู่.."โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ" ผ่านดอย.."ม่อนคลุย" แยกซ้ายไปอีกประมาณ ๗ กิโลเมตร จากทางขึ้น "ม่อนคลุย"


ห้องเรียนสาขา บ้านเคาะทีโคะ อีก ๖ กิโลเมตร


ทางแยกขึ้น "ม่อนขมิ้น"

ทุ่งหญ้าสีทอง

   "ทุ่งหญ้าสีทอง"...ในพื้นที่แถวนี้หรือเท่าที่ผมเคยเดินทางมาในหลายๆอุทยาน หลายๆจังหวัด  พบเพียงแค่ขึ้นอยู่เขตอำเภอท่าสองยางและแนวตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น

ทางเข้าหมู่บ้านในหุบเขา.."เคาะทีโคะ" ทางลาดชัน ไต่เขา คดเคี้ยว สลับขึ้นลงตลอดเส้นทางสายหมอก ปะทะขุนเขา ...ในยามบ่าย


เส้นทางแดง ป่าเขียว สายหมอกขาว


สลับทางปูน ช่วงสั้นๆ

อาจารย์เบส แวะสอบถามเส้นทาง...ใกล้ถึงยังครับ

หมู่บ้านในหุบเขา "หมู่บ้านเคาะทีโคะ" 


    "หมู่บ้านเคาะทีโคะ" กับครัวเรือนประมาณ ๗๐ หลังคาเรือน...ที่ตั้งของ..โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ หมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในหลืบหุบเขา..ทิวเขาถนนธงชัยฝั่งตะวันออก เสน่ห์ยังอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติสูง ด้วยเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ (Karen) ที่ยังมีจิตวิญญานแห่งป่า จิตวิญญานแห่งการอยู่ร่วมและอนุรักษ์ผืนป่า ไฟฟ้ายังไม่ถึง คงมีแต่แผงไฟฟ้าจากเซลแสงอาทิตย์ (Solar Cell)แผงเล็กๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสอนของคุณครูผู้เสียสละ..เท่านั้น


"โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ"
รถยนต์ขับสอง ฝีมือคนขับ...ใจถึงจริงๆ

กิจกรรม...โครงการ "ไออุ่นจากเมือง สู่ป่า"

   การร่วมกิจกรรมในหลายๆด้าน การปรุงอาหารประกอบเลี้ยง การบริการตัดผมเด็กนักเรียนโดยใช้เครื่องปั่นไฟที่คณะนำบรรทุกมาด้วย  กิจกรรมการฉายหนังให้น้องดู การสร้างแท้งค์น้ำไว้อุปโภคและบริโภค และการแจกสิ่งของ เสื้อผ้า ของเล่น ที่ผู้ใจบุญร่วมบริจาคสมทบ ที่สำคัญเป็นการพานักศึกษา "คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก" ออกค่ายกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่...และประกอบกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ห่างไกลจากโอกาส
ภาพรวมกิจกรรมต่างๆ

ของเล่น..ชิ้นใหม่กลุ่มบริการ งานตัดผมนักเรียน จำนวน ๔๓ คน

กลุ่มบริการ งานโรงครัว
คนนี้ โลกลืมไม่ได้ ๕๕ ฝีมือกีต้าร์สุดยอด
กลางวัน - โรงครัว , กลางคืน โรงนอน ๕๕๕

ค่ำๆ ฉายหนังให้น้องๆดู

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ 
 เปิดตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ ๓ ณ เวลานี้ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๔๓ คน คุณครูทั้งหมด ๓ คน โดยคุณครูประจำถิ่น ผู้ประสานงานคือ คุณครูนพวรรณ ..ท่านที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประสานได้ที่ เบอร์...๐๙๗ - ๙๕๑๙๖๓๑ เด็กๆที่นี่ยังต้องการของเล่นเพื่อการเรียนรู้อีกมาก.... 

กิจกรรมการสร้างฐาน (ส้วม) ให้แก่สำนักสงฆ์เคาะทีโคะ

ถวายชุดผ้าไตรจีวร แด่พระอาจารย์
    พระธุดงค์กรรมฐาน...เพียงหนึ่งเดียว จาริกจากทางภาคอีสานมาเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญานแก่ชาวบ้านที่นี่เก็บตก....ความสดใสและน่ารัก
ภาพบางภาพไม่ต้องบรรยาย แค่มองก็รู้สึกได้

   ค่ำคืนแรกเสร็จสิ้นและผ่านพ้นไป กับกิจกรรมที่ลุล่วงไปด้วยดี ต่อด้วยเช้าวันใหม่กับกิจกรรมทำแท้งค์น้ำประจำหมู่บ้าน ก่อนจะอำลาในช่วงบ่าย สู่กิจกรรมแค้มป์รอบกองไฟ ที่..."ม่อนคลุย"


โดย...คนเล่าเรื่องผ่านกองไฟ


apichatimm@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น