พงไพร ผีป่า นางไม้

พงไพร ผีป่า นางไม้

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทริปจากพื้นราบสู่หุบเขา ข้ามสายน้ำเมย ...หมู่บ้านเคาะทีโคะ - ม่อนคลุย - น้ำตกกลูทอทีลอซู (เย่ดะโก่) รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ ตอนที่ ๒ ...."ม่อนคลุย"

 ช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  กับการเดินทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพตลอดเส้นทางแห่งความมุ่งมั่น เพื่อการดำเนินโครงการ "ไออุ่นจากเมือง สู่ป่า" โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะอาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก กลุ่มนักวิชาชีพด้านกฎหมาย กลุ่มชาวบ้าน คณะผู้ร่วมบริจาค คณะผู้ร่วมสนับสนุนและขนอุปกรณ์สิ่งของเพื่อใช้ในโครงการ.....ที่หมาย..หมู่บ้านในหุบเขา พื้นที่ห่างไกลโอกาส เขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก     จากกิจกรรมในวันแรก ณ โรงเรียน "โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ" วันที่สองคณะมุ่งหน้าย้อนกลับมายังม่อนคลุย เพื่อจัดกิจกรรมล้อมรอบกองไฟและกิจกรรมเสริมต่างๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็น แวดล้อมไปด้วยขุนเขาแห่งทิวเขาถนนธงชัยฝั่งตะวันออกและฟากฟ้าทางช้างเผือก(Milky Way) แซมสลับด้วย..หมู่ดาว

วันที่ ๒ ของทริปการเดินทาง


"ม่อนคลุย ๓ บรรยากาศ"

ยามเช้า

ยามพระอาทิตย์..ลับขุนเขา


ยามพระจันทร์..ต้อนรับ

    ระยะทางประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร จากตัวเมืองตาก ผ่านเขตอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด สู่อำเภอท่าสองยาง ไปตามเส้นทางสู่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขุนเขาที่ตั้งตระหง่าน สามารถตรวจการมองเห็นได้จากเส้นทาง ....ม่อน "ดอยทูเล" ยอดเขาสูงสุดในกลุ่มนี้ และ...ดอย "ม่อนคลุย" จุดกางเต้นท์ ชมวิวทิวทัศน์เปิดรอบ ยานพาหนะขึ้นถึงได้

     จากดอย "ม่อนคลุย" สามารถมองเห็นที่ตั้งของ "ดอยทูเล" จุดสูงสุดของบริเวณนี้

ยามพระอาทิตย์..ลับขุนเขา ...
เก็บตกบรรยากาศ ก่อนแสงตะวันจะลับหาย สลับแทนที่ด้วยแสงจากกองไฟ

กิจกรรมล้อมรอบกองไฟ กับบรรยากาศพออบอุ่น

             
                         อาจารย์แดน ผู้นำทริปการเดินทางในครั้งนี้

กิจกรรมรุ่นน้อง...รุ่นพี่...กับการมีส่วนร่วม


กิจกรรมส่งเสริมความสามารถเด็กๆ กับการกล้าแสดงออก


บรรยากาศยามเช้า...ม่อนคลุย
มุมบรรยากาศต้อนรับ..โอโชน (Ozone)


 อาจารย์โบโบ้ ..หญิงแกร่ง ขับนำทริปกับฟอร์ดเรนเจอร์ 2.0


     จาก"ม่อนคลุย"  มองเห็น "โรงเรียนท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม" ตั้งอยู่โดดเด่นสวยงามมาก
    จบกิจกรรมที่ม่อนคลุย คณะ..เดินทางต่อลงยังพื้นราบ เพื่อที่จะเดินทางข้ามแม่น้ำเมย สู่..น้ำตก กลูทอทีลอซู เขตรัฐกะเหรี่ยง สหภาพเมียนมาร์ โดย...คนเล่าเรื่องผ่านกองไฟ

apichatimm@gmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น