พงไพร ผีป่า นางไม้

พงไพร ผีป่า นางไม้

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เส้นทางลอยฟ้า ภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย


ภูชี้ฟ้า ทางขึ้นตั้งอยู่ในเขต ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทย - ลาว  โดยช่วงปลายยอดดอยภูชี้ฟ้า จะเป็นพื้นที่เขตแดนลาว จึงจำกัดช่วงระยะเวลาในการเดินขึ้นชมทะเลหมอก

ป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวรายทางเส้นทางลอยฟ้า
สะพานลอยฟ้า

ไร่สตรอเบอรี
ทางเดินเท้าขึ้นชมทัศนียภาพ พรมแดนไทย - ลาว


หมูบ้านเบื้องล่าง อยู่ในแขวงไชยบุรี ประเทศลาวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น