พงไพร ผีป่า นางไม้

พงไพร ผีป่า นางไม้

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

เล่าเรื่องด้วยภาพ ตอน..พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน กรุวัดหนองพิกุล เมืองกำแพงเพชร

   พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน กรุวัดหนองพิกุล องค์พระพักตร์รุกขเทวา
    พระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เข้ามามาก การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ จึงได้ปะปนพิธีกรรมของพราหมณ์ ซึ่งจะเน้นความขลังความศักดิ์สิทธิ์ และอิทธิปาฏิหาริย์ มีเรื่องไสยศาสตร์ เวทมนต์คาถา เข้ามาปะปนอยู่มาก ประชาชนยุคกรุงศรีอยุธยามุ่งเน้นเรื่องการสร้างบุญกุศล โดยแสดงออกทางวัดวาอาราม ปูชนียสถาน การบำรุงพระพุทธศาสนา และแสดงออกทางการสร้างพระเครื่อง พระพิมพ์ต่างๆ
    พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนหรือพระกำแพงทุ่งเศรษฐี เมืองกำแพงเพชรองค์นี้ ผมพบเพียงองค์เดียวซึ่งแตกต่างทั้งเนื้อหาและมวลสารที่มีเม็ดกรวดแร่ เนื้อดินดิบหรือแบบดินเผาไม่สุก ไม่เหมือนองค์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นเนื้อละเอียด แต่พุทธศิลป์ ดูกลมกลึงแบบทรวดทรงของเม็ดขนุน ลงตัวสวยงาม ศิลปะแบบอยุธยา พระพักตร์ดูเหมือนเทพบุตร เทวดา หรือรุกขเทวา ที่เราคุ้นเคยกัน สวมพระมาลาชั้นสูงแบบพราหมณ์ เนื้อหาและพุทธศิลป์บ่งบอกว่าเป็น...กรุวัดหนองพิกุล สมัยก่อนก่อนเรียกว่า......พิมพ์หน้าเทวดา

"ดูพิมพ์..ให้ดูได้ แต่ดูเนื้อ...ให้ดูเป็น"

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน กรุวัดหนองพิกุล พิมพ์หน้านาง องค์แดงหนึบ หลุมลึก
   
    ความลงตัวทั้งเนื้อหา เม็ดมวลสาร ริ้วรอยความบิดพลิ้ว เป็นริ้วๆของเนื้อหา รวมทั้งหลุมลึกๆที่มีคราบหินปูนเกาะจับและคราบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของดินเป็น..สีเหลือง บ่งบอกอายุกาลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อถ่ายภาพเปรียบเทียบกับอิฐโบราณอายุกว่า ๗๐๐ ปี ช่างเป็นความลงตัวที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี


 ความลงตัวที่สวยงามกับอิฐโบราณอายุกว่า ๗๐๐ ปี

ด้านหลังองค์พระ

      ริ้วลายการบีบหดตัวด้านหลัง อย่างเป็นธรรมชาติ 


พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน กรุวัดซุ้มกอ องค์มวลสสารพระซุ้มกอ ความโดดเด่นของมวลสสารที่เหมือนกับพระกำแพงพิมพ์ซุ้มกอ แบบมวลสสารผสมว่าน เม็ดแร่มะขามลอยเด่น ปีกองค์พระที่กว้างและหนาใหญ่ ริ้วรอยความบิดพลิ้ว เป็นริ้วๆของเนื้อหาที่ด้านหลังองค์พระ รวมทั้งวรรณะของมวลสสารที่มีหลากหลายสี คราบน้ำว่าน คราบหินปูนเกาะจับแบบละลายมวลสสารภายในออกมาด้วยเป็นสีชมพูอ่อนๆ คราบกรุจากปฏิกิริยาภายนอกแบบสีขาวหม่น และคราบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของดินที่มีจุดสีเหลือง และชั้นผิวที่แข็งกึ่งหินปูน....บ่งบอกอายุกาลได้เป็นอย่างดี

อัตลักษณ์


การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของมวลสสาร ชั้นผิวที่แข็งแบบมวลหิน เกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของมวลสสาร และจากการสลายหรือละลายของคราบหินปูนจากภายใน ก่อให้เกิดความแข็งและดูคล้ายหิน รวมทั้งลายพิมพ์นิ้วมือยังคงปรากฏให้เห็นในแบบชั้นผิวที่เริ่มจะกลายเป็นหิน


    พระเครื่องดีๆมีหลากหลาย ไม่ใช่จะมีแต่ในตำราหรือตามที่บอกเล่ากันมา "ดูพิมพ์..ให้ดูได้ แต่ดูเนื้อ...ให้ดูเป็น"

 เขียนและเล่าเรื่องโดย...ร.ต.ท.อภิชาติ ปัดภัย  (ชาติ เชียงราย) ..Knowledge are endless. "การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด" ขอชมองค์พระ ติดต่อ..apichatimm@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น