พงไพร ผีป่า นางไม้

พงไพร ผีป่า นางไม้

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทริปตำนานแห่งการเดินทาง เยือนเมืองแห่งพระอุปคุต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอน..ไหว้พระอุปคุต วัดจองกลาง วัดจองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


"พระอุปคุต"

   "วัดจองกลางและวัดจองคำ" ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตอนแรกนึกว่าเป็นที่ตั้งของวัดเดียว คือ "วัดจองกลาง" แต่พอเดินเลยมาอีกพบป้ายหน้าวัดเป็นชื่อ "วัดจองคำ"  พอสอบถามชาวบ้านจึงทราบว่า ในอดีตวัดจองกลางและวัดจองคำตั้งอยู่ติดกัน โดยมีกำแพงกั้นอาณาเขตแยกบริเวณของวัดทั้งสอง ปัจจุบันได้มีการรื้อกำแพงออก วัดทั้งสองจึงเปรียบเสมือนวัดคู่แฝดกัน ซึ่งผมอยากจะเรียกว่า "วัดพี่วัดน้องกัน"
    บริเวณด้านหน้าของ "วัดจองกลาง วัดจองคำ" คือ "หนองจองคำ" เป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนของประชาชน และเป็นอีกจุดของการท่องเที่ยวในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ผมเคยขับรถแล้วหลงเส้นทางกลับที่พัก ขับวนไปวนมาก็มาโผล่ที่หนองจองคำนี่แหละครับ หนองจองคำจึงเป็นเสมือนใจกลางเมือง ให้ผมใช้เป็นจุดกำหนดในการเดินทางเที่ยวในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน


"วัดจองกลาง วัดจองคำ" "วัดจองกลาง..ยามกลางวัน" 

"วัดจองกลาง..ยามกลางคืน" 

"องค์พระเจดีย์วัดพระธาตุจองกลาง"


    พระเจดีย์ ชาวไทยใหญ่เรียกว่า "กองมู" รูปทรงศิลปเจดีย์ฝีมือเชิงช่างไทยใหญ่แบบแม่ฮ่องสอน รูปทรงจุฬามณี ความสูง ๓๒ ศอก ฐานสี่เหลี่ยม จตุรมุข พร้อมรูปปั้นสิงห์เสื้อพระธาตุหรือสิ่งปกปักษ์รักษาพระธาตุ ด้านละหนึ่งตัว เริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๕๖  สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๕๗ สร้างโดยศรัทธาขุนเพียร พิรุญกิจ หรือพ่อเลี้ยงจองนุ และแม่จองเฮือน คหบดี ชาวแม่ฮ่องสอน เชื่อว่าได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้มากราบนมัสการ
    "วัดจองกลาง"   ภายในมีแท่นบูชาพระพุทธรูปแบบพระพุทธสิหิงห์หรือพระสิงห์ ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ นอกจากนี้ยังมีสื่งที่น่าสนใจคือ ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้ เป็นรูปคนและสัตว์ ตัวละครในเนื้อเรื่องพระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลักของช่างพม่าหรือสล่าพม่า จำนวน ๓๓ ตัว ซึ่งนำมาจากพม่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๐๐ จิตรกรรมภาพวาดบนแผ่นกระจกเรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน มีประวัติบันทึกไว้ว่าเป็นฝีมือช่างสล่าชาวพม่า แห่งเมืองมัณฑะเลย์

"Wat Jong Klang Temple" is home to a replica of the famous style of  Pra Bhudhasihing Image. Also on display is  number of  Bhudist paintings  on glass and wooden figurines of human and animals depicted in the Vessantara Jataka.They were created by Burmese craftsmen and brought over from Burma in 1857.

   วิหารวัดจองกลาง ในยามค่ำคืน หลังคาเรือนยอดปราสาท สะท้อนแสงสีเขียว สวยงามมาก

    ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้ เป็นรูปคนและสัตว์ ตัวละครในเนื้อเรื่องพระเวสสันดรชาดก    "พระอินทร์สาน และภาพจิตรกรรมบนพื้นกระจก"

     "พระพุทธสิหิงห์ และพระพุทธรูปประดิษฐานบนแท่นแกะสลักไม้ ปราณีตสวยงาม""พระอุปคุต"


    จากบริเวณวัดจองกลาง สามารถมองเห็น "วัดพระธาตุดอยกองมู" ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขา ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง

"วัดพระธาตุดอยกองมู" 


    มองลงมาจากวัดพระธาตุดอยกองมู เห็นวัดจองกลาง วัดจองคำ และสวนสาธารณะหนองจองคำ
"วัดจองคำ"    "วัดจองคำ....วัดแรกเมืองแม่ฮ่องสอน" เป็นวัดที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๐ โดยพญาสิงหนทาราชา ชาวไทยใหญ่ เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนและแม่เจ้านางเมียะ ต่อมาระหว่าง พ.ศ.๒๔๗๕ - ๒๔๗๙ ช่างสล่าโพอ่อง ได้สรา้งวิหารแบบตรีมุข ตามแบบศิลปะไทยใหญ่ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต หน้าตักกว้าง ๔.๘ เมตร และสูง ๕.๖ เมตร เป็นพระพุทธรูปศิลปะไทยใหญ่ มีขนาดใหญ่ ฝีมือของช่างสล่าโพโต่ง สร้างเมือ พ.ศ.๒๔๖๙
    "วัดจองคำ" เป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีการประดับปิดทองคำที่เสาวัดจนเหลืองอร่ามเหมือนเสาทองคำ จึงได้ชื่อว่า..วัดจองคำ


"วิหารหลวงพ่อโต"

"หลวงพ่อโต""วิหารวัดจองคำ หลังคาเรือนยอดปราสาท"


ภายในวิหารวัดจองคำ

"วัดจองกลาง"


    เสน่ห์อันตรึงตรา และชวนประทับใจของเมืองแม่ฮ่องสอน คือการเดินทางชมตัวเมืองในยามหัวค่ำ วัดแต่ละวัดล้วนประดับประดาไปด้วยแสงไฟ สร้างสีสันสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น เห็นแล้วรู้สึกประทับใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งปนด้วยมนต์เสน่ห์ที่ห่อหุ้มหัวใจของนักท่องเที่ยวจริงๆ เสน่ห์อันน่าประทับใจ บรรยากาศสวยงามตรึงตราตรึงใจของวัดจองกลาง จองคำ ในยามหัวค่ำ ก็เช่นเดียวกัน

    "วัดจองกลาง วัดจองคำ"  ในยามหัวค่ำ จากแสงไฟที่ประดับที่องค์พระธาตุและจากบริเวณวัด ส่องสะท้อนกับท้องน้ำของหนองจองคำ ภาพเงาสะท้อนขององค์พระธาตุและวัด ช่างสวยงาม ลงตัว  มองที่ตาแต่สัมผัสความรู้สึกได้ที่ใจ...มองแล้วสบายใจจริงๆ 

    ตลาดการท่องเที่ยวแบบเดินเท้าในยามหัวค่ำ ติดกับบริเวณข้างวัด ติดสวนสาธารณะหนองจองคำ เติมแต่งสีสัน ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการเป็นนักเดินทาง    บรรยากาศในยามหัวค่ำ แสงไฟอันเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งวัฒนธรรม ชวนให้หลงใหล เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัดวาที่โอบล้อมด้วยตัวเมืองในหุบขุนเขา "พระอุปคุต" ประดิษฐานในเรือนหลังคายอดปราสาท ในกลางสระน้ำขนาดเล็ก ดูโดดเด่น เข้มขลังมีมนต์เสน่ห์มาก แสดงให้เห็นถึงศรัทธาของผู้คนที่นี่ ทีมีศรัทธาต่อพระอุปคุต ประดุจหนึ่งในค่ำคืนนี้ พระอุปคุตท่านโดดเด่นในท่ามกลาง เสมือนเป็นเมืองแห่ง..พระอุปคุต..

"แม่ฮ่องสอน เมืองแห่งพระอุปคุต"
    เรือนพระอุปคุต วัดจองกลางและพระเจดีย์วัดจองกลาง

"พระอุปคุต วัดจองกลาง" 


       โคมไฟประดับเรือนพระอุปคุต วัดจองกลาง
"พระอุปคุต วัดจองคำ" 

    เรือนพระอุปคุต วัดจองคำ สวยงามมาก หลังคาแบบเรือนยอดลดหลั่นหลายชั้น  ประดับด้วยแสงไฟ สวยงาม
พระคาถาบูชาพระอุปคุต

   พาชมบรรยากาศทั่วไปในวัดจองกลางและวัดจองคำ เวลาย่ำค่ำ..


เจดีย์ห้ายอดปิดท้ายด้วย เชิญให้อาหารปลา สระน้ำหนองจองคำ ด้านหน้าวัดครับ

   เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองที่ท้าทายนักเดินทางให้ได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่ง หุบเขาซ่อนเมือง ศิลปะวัฒนธรรมบ่มงำจิตใจผู้คน..

2 ความคิดเห็น: