พงไพร ผีป่า นางไม้

พงไพร ผีป่า นางไม้

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เล่าเรื่องก่อนเป็นตำนาน ตอน พระกำแพงพิมพ์ซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีลายกนก(พิเศษ) องค์เข้าฌานสมาบัติ


เล่าเรื่อง...พระพิมพ์ซุ้มกอ เมืองกำแพงเพชร

    พระกำแพง พิม์ซุ้มกอ พระเครื่องหนึ่งในตำนาน ที่หลายๆท่านปราถนาอยากมีไว้ในครอบครอง ซึ่งถ้าหากผู้ใดมีไว้ในครอบครอง โดยเฉพาะในองค์ที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ผู้นั้น..ย่อมถือว่า..เป็นผู้เริ่มต้นในการสร้างตำนาน
    ตำนานยิ่งกว่าตำนาน..."มึงมีกู แล้วไม่จน" แต่ความเป็นระดับตำนานยิ่งกว่า..คือ การค้นพบและได้ครอบครองพระพิมพ์ซุ้มกอในองค์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว สมบูรณ์แบบ ทั้งมวลสสารที่มีความโดดเด่น ความสวยงามของพิมพ์ทรง.. 
    ความหลากหลายกรุของพระพิมพ์ซุ้มกอ เมืองกำแพงเพชร ซึ่งกระผม..ผู้เขียน ไม่มีความชำนาญพอที่จะเขียนและบ่งจำแนกแต่ละพิมพ์ หรือแยกแต่ละกรุได้ ซึ่งในสมัยที่เริ่มสะสมพระเมื่อกว่า ๒๐ ปีที่แล้ว ก็ได้แต่อาศัยอ่านเอาในตำรา มิหนำซ้ำบางตำรายังพิมพ์เป็นภาพขาวดำ บางตำราเป็นภาพสี แต่คุณภาพไม่ได้เทียบเท่ากับภาพสีในสมัยปัจจุบันนี้

พระพิมพ์ พระกรุ..กับสื่อยุคใหม่

    การค้นพบหรือการตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับพระกรุเก่า..ในยุคสมัยก่อนจึงถูกจำกัดอยู่แต่ในตำราหรือเรื่องเล่าพบปะพูดคุยกันของผู้คนในท้องถิ่นนั้น  ครั้นพระพิมพ์กรุเก่าบางองค์...ซึ่งถูกนำมาตีพิมพ์ในนิตยสารพระ ซึ่งมีการนิยมเล่นหา ภาพ..พระพิมพ์ พระกรุ..เหล่านั้น จึงเป็นภาพที่ฝังและติดตาผู้ที่เคยอ่านนิตยสารเล่มนั้นๆมาและมีการนำมาตีพิมพ์วนเวียนซ้ำๆอยู่เรื่อยๆ จนปลูกฝังความให้เป็นบรรทัดฐาน จนอาจมีการปฏิเสธการค้นพบพระพิมพ์หรือพระกรุ..ในองค์ที่ไม่เหมือนกับองค์ที่เคยตีพิมพ์มาก่อน 
    ซึ่งในปัจจุบันนี้ จำนวนของพระพิมพ์หรือพระกรุ..ต่างๆ จำนวนมาก ได้ออกมาเผยแพร่ ผ่านสื่อที่ไร้พรมแดนบนโลกออนไลน์ จนเป็นที่นิยมค้นหาอ่าน ค้นหาดู ค้นศึกษากัน ยิ่งกว่าการใฝ่รู้ในหน้านิตยสาร...เหมือนสมัยในอดีตก่อนแล้ว ทำให้พระพิมพ์ พระกรุ...แบบน้องใหม่ เข้ามาในวงการพระเครื่องอีกเป็นจำนวนมาก มีทั้งพระพิมพ์ พระกรุ..ทีี่มีอัตลักษณ์แปลกๆใหม่ๆ เข้ามาปรากฏ ซึ่งนั่นแหละ.....อยู่ที่วิจารณญานของผู้ที่นิยมชมชอบ ปรึกษาหารือ...หรือตัดสินใจเอาเอง....ซึ่งกระผมเอง ก็ใช้หลักความเป็นธรรมชาติ เข้ามาเป็นตัวตัดสิน.....

การสะสมและค้นหา...ความเป็นธรรมชาติ

   บทความต่างๆที่กระผม..เขียน ไม่ได้เป็นการชี้ความเป็นพระแท้ พระปลอม แต่เป็นการศึกษากระบวนการที่มีอยู่หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางกายภาพในธรรมชาติ ที่ผ่านกาลเวลา ของพระพิมพ์ พระกรุ....ต่างๆ เผื่อจะมีประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อบุคคลอื่น หรือเป็นการต่อยอดทางการค้นคว้าใหม่ๆของ..ตัวผู้เขียนเอง
    จะขอกล่าวถึงความนิยมชมชอบในส่วนตัวของกระผม..เอง ชอบความเป็นธรรมชาติของพระ...มากกว่าที่จะเล่นจุดเป็น จุดตายต่างๆ..... แต่..จะเน้นตรงที่ความเป็นจุดเด่นที่มีอยู่หรือที่มีวิวัฒนาการเป็นไปตามธรรมชาติ
    ความเป็นธรรมชาติ คือ จุดที่กลุ่มกระบวนการทำพระใหม่ต่างๆ พยามทำเลียนแบบให้เหมือนธรรมชาติ ซึ่งผู้ที่รู้และเข้าใจความเป็นธรรมชาติ ย่อมสามารถเรียนรู้ได้ไวและเข้าใจได้ไวกว่า


พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่มีลายกนก (พิเศษ)  

องค์เข้าฌาน สมาบัติ
อัตลักษณ์

    พระกำแพงซุ้มกอ..องค์นี้ มีมวลสารแบบแก่ว่านมากกว่ามวลสารประเภทดิน แบบพระ "เนื้อว่าน" วรรณะองค์พระจึงออกแบบสีใบไม้แห้ง ตามกระแสเนื้อผงว่าน และนับว่าเป็นพิมพ์ที่มีความพิเศษเนื่องจากลายกนกด้านขวาองค์พระ ไม่ปรากฏลายกนกก้ามปู แต่ในความเป็นธรรมชาติขององค์พระ ไม่อาจปฏิเสธได้


พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่มีลายกนก (แบบก้ามปู)


  • พระพักตร์ สุข สงบ ปิดสายพระเนตร ดุจดังกำลังเข้าฌานสมาบัติ ยิ่งเพ่งพินิจมอง ยิ่งพาให้จิตเรามีความสุข สงบ ดังหลุดเข้าไปในกระแสฌาน..ด้วย
  • ความสวยงามของทรวดทรงองค์พิมพ์ ลึกล้ำและมีความเป็นธรรมชาติ ไม่แข็งกระด้าง เนื่องจากผ่านกาลเวลามานานหลายร้อยปี พิมพ์ทรงลวดลายต่างๆ จึงถูกกลบลบรอยความกระด้างด้วยการสลายตัวจากมวลสสารภายใน ทำให้มวลสสารประสานตัวกัน ทำให้พื้นผิว ทรวดทรง ดูอ่อนช้อย สวยงาม
  • รอยการปัดแต่งพื้นผิวพระให้เรียบ (คล้ายรอยพู่กันในปัจจุบัน) ซึ่งน่าจะเกิดจากเนื้อเกินหลังจากการพิมพ์พระ 
  • รอยการปาดแบบแกะ ให้พิมพ์ทรงมีความคม เพื่อให้รายละเอียดปรากฏชัดเจนมากขึ้น แสดงว่า..พระพิมพ์ซุ้มกอ เมืองกำแพงเพชร มีการแต่งพิมพ์ให้สวยงามมาตั้งแต่ครั้งแรกเริ่ม.....จนเกิดรอยไถลของปลายเครื่องมือที่ใช้แกะ...โดยบังเอิญ ผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปี ทำให้ร่องรอยการปาดแต่ง ดูกลมกลึง แบบหมดคม....
  • คราบกรุสีขาวอมชมพู..สวยงามและมีอัตลักษณ์ ไม่เหมือนกรุใดๆ

ปฏิมากรรมแบบนูนสูงความโดดเด่นดูมีอัตลักษณ์ คือ..ทรวดทรงองค์พิมพ์ อ่อนช้อย สวยงาม เส้นสายนูนเด่นแบบปฏิมากรรม..พระพิมพ์นูนสูง 


    ในทรรศนะของกระผม...ผู้เขียน ....
     พระพิมพ์ซุ้มกอ..เมืองกำแพงเพชร นับว่าเป็นพระกรุ..ที่น่าศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการหรือธรรมชาติของกลุ่มพระเนื้อดิน ซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้ความเป็นพระประเภทเนื้อดินเผา (ผสมว่าน) ความหลากหลายของกรุ ความพิศดารของมวลสสารรวมถึงชั้นผิวอันหลากหลาย ความไม่ตายตัวของพิมพ์ทรง และที่สำคัญ....คือ...ลวดลายกนกด้านข้าง....ปริศนาที่ยังต้องค้นหาคำตอบ เป็นเพียงแค่ลวดลายพิมพ์หรือแฝงไว้ซึ่งความหมาย....

 พระเครื่องดีๆมีหลากหลาย ไม่ใช่จะมีแต่ในตำราหรือตามที่บอกเล่ากันมา "ดูพิมพ์..ให้ดูได้ แต่ดูเนื้อ...ให้ดูเป็น"

เขียนและเล่าเรื่องโดย...ร.ต.ท.อภิชาติ ปัดภัย  (ชาติ เชียงราย) ..Knowledge are endless. "การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด" ขอชมองค์พระ ติดต่อ..apichatimm@gmail.com  (สงวนสิทธิ์บทความและรูปภาพ ๒๕๖๑ - สนใจติดต่อผ่านอีเมล)

1 ความคิดเห็น: