พงไพร ผีป่า นางไม้

พงไพร ผีป่า นางไม้

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

ทริป รวมพลคนรักการเดินทาง (๑).. ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ความสุข ควบคู่ไปกับการเดินทาง

ภูเขา UFO (ฟูจิ เมืองเลย) ณ ภูป่าเปาะ 


    ดินแดนที่มีธรรมชาติสวยงาม รายล้อมไปด้วยบรรยากาศท่ามกลางหมู่ขุนเขา ความสดชื่นจากโอโซน ถิ่นกำเนิดพระอริยสงฆ์และสภาพบ้านเมืองที่น่าอยู่ สมดังคำขวัญ "เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด" ที่หมายแห่งการเดินทางในครั้งนี้ คือพื้นที่จังหวัดเลย โดยคณะกลุ่ม cluster ผู้รักการเดินทางและการผจญภัย ท่ามกลางสภาพบรรยากาศแห่งเมฆหมอกที่หนาครึ้มสลับกับสายฝนพรำๆตลอดเส้นทาง ในช่วงปลายฤดูฝน ต้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
   
   ที่หมายในวันแรกแห่งการเดินทางเยือนถิ่น จังหวัดเลย "รักแล้ว รักเลย" คือการหยุดรถพักกราบไหว้ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง "พระธาตุศรีสองรัก"  บ้านหัวนายูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 


พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

   


จารึกใบเสมาหิน "พระธาตุศรีสองรัก"

    "ใบเสมาหิน" จารึกด้วยตัวธรรมอีสาน กล่าวถึงการสร้างพระธาตุศรีสองรัก ในปี พ.ศ.๒๑๐๓ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๑๐๖


   อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นดินแดนแห่งความรักใคร่ สมานมิตรไมตรี และประเพณีอัตลักษณ์เพียงหนึ่งเดียว จนได้รับสมญานาม "ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน"   "พระธาตุศรีสองรัก"


   "พระธาตุศรีสองรัก" ตั้งเดี่ยวอยู่บนเนินดินสูง ริมแม่น้ำหมัน ลักษณะเป็นองค์เจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูน สีขาว (ปูนขาว) ศิลปะแบบล้านช้าง องค์ระฆังทรงเหลี่ยมแบบเดียวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นศิลปะที่พบเห็นได้ทั่วไป ในพื้นที่ราบลุ่มแถบแม่น้ำโขงหรือทางภาคอีสาน องค์เจดีย์มีความสูงประมาณ ๑๙.๑๙ เมตร ฐานกว้างประมาณด้านละ ๑๐.๘๙ เมตร
    "พระธาตุศรีสองรัก" สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักพรรดิ กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเจ้า กษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (อาณาจักรลาว ล้านช้างหรือประเทศลาวในปัจจุบัน) เพื่อเป็นสักขีพยานในการกระทำมิตรไมตรีแห่งความรักใคร่ปรองดอง ในการที่จะไม่รุกรานซึ่งกันและกัน และเพื่อร่วมกันป้องกันการรุกรานการขยายดินแดนของประเทศพม่าในครั้งนั้น
  จึงทรงร่วมกันสร้างเจดีย์  เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งความมี "สัจจะและไมตรี" ขึ้น ณ ดินแดนกึ่งกลางระหว่าง แม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแนวรอยต่อพรมแดนของทั้งสองราชอาณาจักร และให้ชื่อเจดีย์ว่า "พระธาตุศรีสองรัก"


ทางเดินขึ้น"พระธาตุศรีสองรัก"
"แม่น้ำหมัน"


พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


ซุ้มประตูทางเข้าด้านหลัง

   ประชาชนชาวไทยและชาวลาวต่างเชื่อและมีศรัทธากันว่า หากได้มากราบไหว้และขอพร "พระธาตุศรีสองรัก" จะประสบความสำเร็จด้านความรักและมิตรภาพ จะได้พบกับความสุขสมหวังและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะคู่หนุ่มสาว คู่ครองหรือคู่รัก

"จารีตประเพณีหรือข้อห้ามเกี่ยวกับการมากราบนมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก คือ ไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นไปบูชา ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการ เพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี สีแดง..เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเลือด การยื้อแย่งชิง ความรุนแรงหรือการรบราฆ่าฟัน ไม่ควรกางร่ม สวมหมวกและสวมรองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุเป็นการแสดงถึงความเคารพสถานที่ และไม่ควรนำเด็กต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไปนมัสการ"  ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ชาวอำเภอด่านซ้าย จะนำ"ลูกผึ้งหรือลูกเทียน" เพื่อจัดงานสมโภชพระธาตุ โดยจะนำต้นผึ้ง มาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
   กิจกรรมเก็บภาพ..กลุ่ม ก่อนเดินทางสู่ที่หมายต่อไป ที่.........."รักแล้ว รักเลย"
โดย......
apichatimm@gmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น